rozcetnik_1

Kouzelný klíč

Soutěž a zároveň arteterapeutický projekt Kouzelný klíč je určen pro pacienty a zaměstnance psychiatrických léčeben, ambulancí a ostatních psychiatrických zařízení v celé České a Slovenské republice.

Smyslem a cílem projektu Kouzelný klíč je možnost vyjádřit své pocity a emoce prostřednictvím literární tvorby a pomoci tak nejen sobě, ale i širší veřejnosti pochopit či alespoň nahlédnout do světa duševních nemocnění.

Vyhodnocení příspěvků soutěže vždy provádí nezávislá odborná porota, v níž jsou zastoupeni spisovatelé, básníci, literární kritici, kulturní publicisté. Všechny soutěžní příspěvky jsou pravidelně otištěny ve sborníku, který je zaslán každému z účastníků soutěže.

Slavnostní vyhodnocení soutěže Kouzelný klíč probíhá každý rok v jedné z psychiatrických léčeben v České nebo Slovenské republice. Při slavnosti Kouzelného klíče a vyhlášení vítězů soutěže již tradičně psychiatrické léčebny připravují také zábavný doprovodný kulturní program a tím zároveň pomáhají k destigmatizaci svých zdravotnických zařízení.

XV. ročník:

XIV. ročník:

XIII. ročník:

XII. ročník: XI. ročník: X. ročník: IX. ročník: VIII. ročník: