Epilepsie

Co je epilepsie?

Epilepsie je jedním z mnoha neurologických onemocnění – onemocněním mozku, a to onemocněním tělesným, nikoli psychickým. Jeho lehčí formy nijak neovlivňují intelekt a schopnost žít běžným životem, tj. pracovat, sportovat, zakládat rodiny apod.

Většinou se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Nejedná se však pokaždé o stejný druh nemoci se stejným typem záchvatů, stejnou příčinou, stejnou léčbou a stejným průběhem.

Druhů epilepsie a typů záchvatů je několik. Záchvaty se mohou projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi se ztrátou vědomí. Záchvaty se mohou vyskytovat v průběhu dne, ale i v noci během spánku.

Epilepsie je neurologické onemocnění, charakterizované opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází za předpokladu opakovaného výskytu 2 a více nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Ke stanovení diagnózy je důležitý dostatek informací jednak o průběhu samotného záchvatu, tak i identifikace možných příčin, které mohou mít provokační vliv na vznik epileptického záchvatu (nedostatek spánku, alkohol a jiné návykové látky, akutní onemocnění mozku – úraz, zánět, cévní příhoda apod.).

Diagnózu stanovuje specialista – neurolog, na základě uvedených anamnestických údajů s použitím pomocných vyšetřovacích (EEG) a zobrazovacích (CT, MRI) metod.

Častokrát jsou ke stanovení správné diagnózy nutná další podrobná vyšetření (interní a kardiologické, eventuelně psychologické a psychiatrické) k vyloučení jiných příčin záchvatových stavů, které mohou imitovat epileptické záchvaty.

Epilepsií může onemocnět v kterémkoli věku kdokoli – ať už na základě genetiky, nebo následkem úrazu, porodu, operace, stresu, vypětí apod. Je však ve většině případů (uvádí se přibližně 70 %) vyléčitelná.

Léčí se několika způsoby, z nichž nejčastější a nejúčinnější je léčba pomocí léků – antiepileptik. K operacím se přistupuje v případech, kdy jde o diagnostikování epilepsie, na kterou léky nezabírají a operace může pomoci (čemuž předcházejí důkladná vyšetření).

Odborníky přes toto onemocnění jsou lékaři neurologové – epileptologové.

 

deník epileptika ke stažení

deník epileptika ke stažení

 

průkaz epileptika ke stažení

průkaz epileptika ke stažení

Jak žít s epilepsií?

I s epilepsií se dá žít běžný a spokojený život.

Při diagnostice epilepsie je nutné znát stupeň závažnosti a podle toho přehodnotit svůj dosavadní styl života.

S pomocí lékaře je důležité upravit denní program – zjistit, co může zůstat beze změn a co je potřeba přizpůsobit situaci.

Podle typu onemocnění je vždy nutné dodržovat režimová opatření.

Veškeré sporné nebo výjimečné situace (sport, cestování, založení rodiny apod.) je nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem – neurologem (epileptologem).

V případě opakovaných záchvatů s možností pádu je důležité upravit i podmínky v bytě (rubrika Epilepsie – Některá pravidla), např.:

 1. Nábytek s kulatými rohy, pokud možno žádné sklo
 2. Podlahy – neklouzavé
 3. Baterie pákové, nastavení vody na nižší teplotu
 4. Nepoužívat plynový sporák s otevřeným ohněm
 5. Balkon jen s vyšším zábradlím
 6. Pokud možno nebýt v bytě sami
 7. Nejezdit výtahem a na schodech se držet při zdi

S epilepsií je možné žít jako s každou jinou nemocí, o které okolí v mnoha případech ani neví. Pakliže se o lidech s tímto onemocněním ví, mělo by se jim pomáhat, chránit je a cenit si jejich pevné vůle.

Samozřejmě je i na lidech s epilepsií, aby měli snahu svoji nemoc léčit a zodpovědně tak přistupovat jak ke svému životu, tak i ke svému okolí.

Možnost léčby

Epilepsie je ve většině případů (uvádí se přibližně 70 %) léčitelná. Léčí se několika způsoby, z nichž nejčastější a nejúčinnější je léčba pomocí léků – antiepileptik. Je však nutné tuto léčbu dodržovat a docházet na pravidelné kontroly k ošetřujícímu lékaři. Jednou z metod léčby epilepsie je také stimulace vagového nervu. K operacím se přistupuje v případech, kdy jde o diagnostikování epilepsie, na kterou léky nezabírají a operace by mohla pomoci. Operacím předcházejí mnohá důkladná a nezbytná vyšetření.

Pomáháme zlepšit život lidem s epilepsií

„Pomáháme zlepšit život lidem s epilepsií.“

Některá pravidla

Dodržování režimových opatření lékaře

 1. předpisy
 2. domluvené kontroly u lékaře
 3. pravidelné užívání léků
 4. správnou životosprávu
 5. případně navrhované operační řešení

V případě opakovaných záchvatů s možností pádu je důležité upravit i podmínky v bytě

 1. Dveře v bytě by se měly otevírat vždy ven z místnosti.
 2. Nábytek by měl mít kulaté rohy, pokud možno žádné sklo.
 3. Podlahy by měly být neklouzavé, v koupelně a sprchovém koutě protiskluzové podložky.
 4. Baterie pořídit raději pákové, vodu nastavit na nižší teplotu.
 5. Vařit na zadních plotýnkách, nepoužívat plynový sporák s otevřeným ohněm.
 6. Balkon opatřit vyšším zábradlím.
 7. Postel mít přístupnou z obou stran, v blízkosti umístit orientační noční světlo.
 8. Při ruce mít vždy telefon a spojení na někoho blízkého či záchrannou službu.
 9. Pokud možno nebývat v bytě sami.

Mimo domov dbát dalších pokynů

 1. Nejezdit výtahem a na schodech se držet při zdi.
 2. Mít s sebou vždy identifikační kartičku se spojením na lékaře či osobu blízkou.
 3. Pro případ jakéhokoli zdržení mít při sobě dostatek léků.

První pomoc

Pro osoby nacházející se v blízkosti člověka trpícího epilepsií, která se projevuje křečovými záchvaty a bezvědomím, je důležité, aby se při vypuknutí takového záchvatu snažily o zmírnění pádu postiženého na zem a odstranění všech ostrých a tvrdých předmětů z jeho okolí.

Leží-li již dotyčný na zemi, je nutné dbát následujících pokynů

 1. Nechat dotyčného ležet na zemi.
 2. Nepohybovat s ním, ani žádným způsobem nebránit křečovým pohybům při záchvatu.
 3. Nevkládat mu nic mezi zuby.
 4. Odstranit z blízkosti dotyčného ostré předměty, o které by se mohl poranit.
 5. Podložit či jemně mu podržet hlavu (ochrana před poraněním), nebránit pohybům.
 6. Čekat až záchvat pomine.
 7. Uvolnit pouze pokud možno cesty dýchací včetně úst.
 8. Dále uvolnit pokud možno oděv, hlavně kolem krku.

Záchvat obvykle pomine brzy.

Při poranění, nebo trvá-li záchvat déle než 10 – 15 minut, zavolat rychlou lékařskou pomoc.

Po skončení záchvatu je nutné postiženému odstranit podložení hlavy a ihned ho uvést do stabilizované polohy (převrátit na bok), aby nedošlo k zapadnutí jazyka a tím k dušení.

Je dobré, když se lidem pohybujícím se v blízkosti takto postižených osob dostane včas potřebných informací. Takové informace mohou dostat přímo od postižených osob nebo u různých pacientských organizací, např. E-společnost.

Jak pomoci lidem s epilepsií?

Pomoci lze hned několika způsoby. V prvé řadě je to nezbytná spolupráce pacienta s lékařem, přijmutí vhodné léčby, pravidelné kontroly, užívání předepsaných léků, dodržování správné životosprávy a řízení se potřebnými pravidly. V takovém případě může být většina lidí postižených epilepsií bez záchvatů a žít běžným životem.

Zde pak nejvíce pomáhá hlavně přístup rodiny, přátel a nejbližšího okolí.

Mezi důležité formy pomoci patří možnost využití tzv. kompenzačních pomůcek, usnadňujících život všem jakkoli postiženým osobám. K pomůckám pomáhajícím lidem s epilepsií patří např.:

 1. ochranné helmy (více např. na www.meyra.cz)
 2. přístroje na hlídání osob s epilepsií během spánku (více např. na www.walter-graphtek.cz)
 3. metoda léčby epilepsie stimulací vagového nervu (více např. na www.walter-graphtek.cz)

Nedílnou součástí pomoci může být práce Společnosti “E” a dalších sdružení či zařízení, které se této problematice věnují, mají již dlouholeté zkušenosti a mohou poskytnout potřebné služby a informace. Společnost „E“ je nabízí formou

 1. poradenství (rubrika Ostatní aktivity – Poradenství)
 2. aktivizační činnosti (rubrika Ostatní aktivity)
 3. členství a s ním spojených výhod (rubrika Členství – Výhody členství)

Ostatní, myšleno tím veřejnost, pak nejlépe pomohou, když nebudou podléhat zažitým a mylným představám, zjistí si pravdivé informace, přijmou lidi s epilepsií mezi sebe a naučí se jim pomáhat a chránit je při záchvatech.

Ti, kteří by rádi pomohli i jinak, například finanční podporou či jinou vhodnou spoluprací, se mohou obrátit na nás, na Společnost “E” – či jinou takto zaměřenou organizaci a domluvit se na formě nabízené pomoci.