X 

O společnosti - Společnost Vipharm

O společnosti

Vipharm S.A. je polskou farmaceutickou společností, která se již 12 let věnuje výzkumu, výrobě a distribuci speciálních léčiv. Společnost Vipharm je leadrem na trhu onkologických generik v Polsku s 25% tržním podílem. Investicemi do výzkumu nových léků nabízíme lékařům a jejich pacientům kvalitní a dostupné léky s cílem zpřístupnit léčbu většímu množství pacientů.

Dynamický rozvoj společnosti Vipharm je dokumentován především v roce 2008 vstupem na mezinárodní trh prostřednictvím nově založených poboček Vipharm Slovakia s.r.o., Vipharm Hungary Kft. a Vipharm GmbH. Společnost Vipharm tímto rozšířila pole působnosti na Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko a v neposlední řadě také Německo.

Podstatnou část našich léčivých přípravků tvoří produkty z oblasti ONKOLOGIE, používané zejména při maligním onemocnění prsu a následné paliativní léčbě. V roce 2008 byly uvedeny na trh léky používané v oblasti urologie, psychiatrie, neurologie a geriatrie.

Bezpečnost a účinnost našich léků jsou v souladu se Směrnicí EU DIR 2001/83. Naše Léky jsou vyráběny nejmodernějšími technologiemi s ohledem na systém kvality, který splňuje mezinárodní standardy a požadavky na Good Laboratory Practice (GLP resp. SLP), Good Manufacturing Practice (GMP resp. SVP). Tuto skutečnost dokládají bioekvivalenční studie. V roce 2007 Polský ústav pro výzkum a certifikaci zhodnotil vysokou kvalitu léků společnosti Vipharm S.A. certifikátem kvality. Léčivé přípravky společnosti Vipharm splňují všechny požadavky správné výrobní a distribuční praxe.

Kvalitu vyráběných léků garantuje Výzkumný farmaceutický institut se sídlem ve Varšavě, který má 50-ti letou tradici v oblasti výzkumu, vývoje a výroby léků. VFI provozuje vedoucí výzkumné středisko v Polsku a je strategickým partnerem společnosti Vipharm S.A.

Primárním zájmem společnosti Vipharm je spokojenost všech jejích partnerů. Za partnera považuje mimo jiné pacienty, kterým se snaží zpřístupnit vysoce kvalitní a dostupnou léčbu. Jejím závazkem je nezatěžovat pacienta více, než je nutné, a tak garantuje své přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění. V případě, že se setkáte s doplatkem na jakýkoliv léčivý přípravek společnosti Vipharm, prosíme, upozorněte nás na uvedeném kontaktu.