V naší společnosti si velmi dobře uvědomujeme, že spokojení a motivovaní lidé jsou tím nejdůležitějším zdrojem úspěchu celé společnosti. Naším cílem je získávat pracovníky a kolegy, kteří jsou skutečnými profesionály a mají zájem dlouhodobě pracovat na svých schopnostech a dovednostech, podporovat je k dosažení co nejlepšího výkonu a za ten je náležitě odměňovat. Věříme, že tak docílíme dlouhodobého rovnocenného partnerství a spokojenosti.

Zajímáte se o oblast farmacie a zdravotnictví? Chcete uplatnit své schopnosti a rozvinout dovednosti v přátelském kolektivu?

Kontaktujte nás na níže uvedeném e-mailu nebo adrese.


e-mail: vipharm@vipharm.cz
adresa: Vipharm Slovakia s.r.o - organizační složka CZ
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
tel.: +420 227 230 030