V Opavě vyvrcholil VIII. ročník Kouzelného klíče

Roman Janouch, Hano, Mladýma očima, 11.4.2013

Psychiatrická léčebna v Opavě hostila finále VIII. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč pro pacienty a zaměstnance psychiatrických léčeben a zařízení v České republice a na Slovensku. Ve čtvrtek 28. března se ve spolupráci s vedením opavské léčebny a zdejšími aktivními pacienty, sestřičkami a lékaři uskutečnilo v kulturním sále tradiční slavnostní odpoledne předávání cen nejlepším. To si nijak nezadalo s loňským pestrým programem v Pezinku, více než stovka přítomných byla v rodišti básníka Petra Bezruče svědkem vtipného moderování místními klauny (vlevo), improvizované Pohádky o hadovi pacientů ze stanice č. 9 či malého (převážně autorského) koncertu kapely Antiband (uprostřed). Do Kouzelného klíče, který organizuje Úsek pro vědu, výzkum a vzdělávání bohnické psychiatrické léčebny pod vedením Ivana Davida a Dagmar Žaludové, přispělo ve VIII. ročníku rekordních 126 autorů z řad pacientů a 20 zaměstnanců. Předávání ocenění (viz i na snímku vpravo) tohoto hygienického a integrujícího projektu či, chcete-li, jakéhosi integračního prvku, se zúčastnil poprvé v historii i zástupce psychiatrické léčebny z Polska, a to ředitel léčebny v Branicích dr. Browiec. Sympatická slova pak pronesl zástupce města Opavy, který vyzval k tomu, aby se naše společnost vzpamatovala, protože to, co se dnes děje, není zdravé. Vítězem mezi pacienty se letos stal Jan Eichner, mezi zaměstnanci právě vedle dr. Ivana Davida triumfoval i dr. Jiří Krompholz, který nám poskytl básnickou sbírku coby protest proti mobilní éře. Jeho verš »Kdyby ty mobily nebyly, zaradoval bych se potají, nemusel bych poslouchat debily, co hlásej, že jedou tramvají...« nás dostal do kolen natolik, že už se těšíme na hodnocení básnických i prozaických příspěvků IX. ročníku.

Buďte zdatnými klíčníky!

Jan Jelínek, Opava, 28.3.2013

Letky havranů kroužily nad stromy areálu, kde se léčí bytosti, jejichž křehká rovnováha duší je narušena a ony se chtějí uzdravit. Byli jsme v Psychiatrické léčebně Opava, jejíž pavilony byly vystavěny před více než stoletím, ještě za dob panování císaře pána Franze Josefa, a nyní naléhavě volají po osvěžující rekonstrukci, na niž se však peněz nedostává. A krákorání ptáků, černých jako uhel, v člověku vyvolává záběr z filmu režiséra hororů Alfreda Hitchcocka Ptáci, kdy svými zobany útočí na lidi. Je však nutné rázem zkrotit uzdu bujné fantazie. Tihle opeřenci s nakřáplými hlasy naštěstí nejsou agresivní. Pouze zvenčí přizvukovali harmonice, kytaře a dalším hudebním nástrojům a zpěvu umělců, kteří ve zdejším kulturním domě vytvořili přívětivou a družnou kulisu vyhlášení vítězů 8. ročníku literární soutěže v poezii a próze, nazvané Kouzelný klíč. A tento klíč dokáže odemykat dokořán brány lidských srdcí, skličovaných mnohdy smutkem a beznadějí.

Jedovatý had škrtič proměněný v užovku

Pěvcům zdařile asistovali také mladí herci v komické divadelní scénce o smrtelně jedovatém hadu škrtičovi, který se nakonec promění v užitečnou užovku u studánky s čistou vodou, v níž poutníci bez obav mohou uhasit žízeň. A dva ztřeštění klauni s červenými nosy pak všem v sále dráždili bránice k ozdravným salvám smíchu.
Kouzelný klíč je soutěž jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance psychiatrických zařízení v republikách České i Slovenské. Jejími zakladateli jsou bývalý ředitel Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích MUDr. Ivan David, který v současnosti zastává funkci náměstka ředitele pro vědu, výzkum a vzdělávání, a bývalá mluvčí bohnické léčebny, v současnosti kolegyně MUDr. Ivana Davida, Dagmar Žaludová. Sedmičlenná odborná porota, složená z významných osobností naší literatury a žurnalistiky, členů Unie českých spisovatelů, jako každým rok vybírala laureáty Kouzelného klíče naprosto anonymně ze 126 příspěvků, z nichž dvacet byla díla autorů z řad lékařů a zdravotnického personálu. A jak podotkla Dagmar Žaludová, v tomto soupeření není poražených: »Tady vyhraje každý, kdo se zúčastní a dostane pak diplom nebo pamětní list, neboť dokáže, jak je šikovný a tvořivý člověk a sám sobě přitom zdvihne sebevědomí.«

Společnost je nemocná

Dagmar Žaludová přitom ocenila přístup lékařů, terapeutů a sociálních pracovníků, kteří pacientům zabezpečují dobré podmínky k jejich literární tvorbě a soutěžení, aby se dokázali uvolnit a odpoutat od svých duševních trablů a zahledět dopředu na světlejší cestu životem. Takovými jsou v opavské léčebně například náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči MUDr. Libor Chvíla či primář MUDr. Petr Taraba a další. Primář Taraba řekl, že dříve v boji s psychickými poruchami v Opavě sloužívaly i řádové sestry. Podotkl, že všichni nyní žijeme v neklidné a náročné době, v integrovaném světě, kdy je naléhavě třeba udržovat a chránit duševní hygienu člověka, na jehož psychiku útočí velké zátěže. Právě on navázal na kritický úsudek náměstka primátora města Opava Mgr. Radomíra Válka, podle něhož je nutné, aby se naše nemocná společnost vzpamatovala, neboť to, co se děje, není zdravé, a přejeme si, aby se to napravilo i s přispěním toho, že lidé budou hrát divadlo nebo psát básně.

Laureáti múzou políbení

Velkou oporou soutěži Kouzelný klíč je již pátým rokem generální sponzor – farmaceutická firma Vipharm Slovakia, jejíž reprezentanti magistři Pavla Havlicová a Aleš Proteker patřili rovněž mezi vzácné hosty slavnosti. Firma významně podporuje též vydání sborníku poezie a próz soutěžících autorů. Zanedlouho se v něm objeví nejen vítězná díla 8. ročníku Kouzelného klíče, ale také alespoň úryvky z děl ostatních soutěžících. K letošním šampionům patří z řad pacientů Jan Eichner z Královského Poříčí u Sokolova (1. místo), Bohuslav Raušer (2. místo), Stanislav Jánoš z Pezinku a Antonín Kopčil z Kosmonos (oba 3. místo). Nejúspěšnějšími z kategorie zaměstnanců jsou lékaři Ivan David a Jiří Krombholz z Prahy (oba 1. místo), MUDr. Michal Patarák z Banské Bystrice (2. místo) a sanitář Josef Prskavec z Kosmonos (3. místo). Na letošním vyhlášení výsledků Kouzelného klíče byli přítomni rovněž zahraniční hosté – ze Slovenska Zuzana Šipošová z Psychiatrické nemocnice Philippa Pinela z Pezinku a z Polska ředitel Psychiatrické léčebny v Branicích MUDr. Browiec a jeho kolega MUDr. Gawlik.

Kouzelný klíč s podobou čtyřlístku

Slovo při vyhlašování výsledků dostali též porotci: básník Karel Sýs, vedoucí redaktor Obrysu-Kmene, literární přílohy deníku Haló noviny, a redaktor téhož listu Mgr. Roman Janouch. » Už je to osmé město, které jsme navštívili, ale je to vlastně první město, jež po právu otevřelo svoje prostory próze a poezii, protože jsme v rodišti básníka Petra Bezruče, « řekl Sýs. » Když jsme byli v Havlíčkové Brodě, bylo to podobné, jenže s tím rozdílem, že Karel Havlíček se narodil o kousek dál – v Borové. Je příznačné, že letošní Kouzelný klíč má ve znaku i čtyřlístek pro štěstí, který já osobně jsem nikdy na louce nenašel, až tady. Klíč je pro život velmi potřebný, ale když je sám, žije smutně jako ten osamělý had, kterého jsme viděli v divadelní scénce. A had přeměněný v užovku je rozhodně užitečnější než jedovatá kobra nebo škrtič anakonda. Přeji vám, abyste byli zdatní klíčníci, kteří nadto naleznou ve svém životě dostatek pokorných a oddaných zámků, jež se od vás rády nechají odemykat! «

Dítě je květina a budoucnost světa

Porotce Kouzelného klíče Roman Janouch navázal na kritiku neblahého stavu naší společnosti, jak zazněla ve vystoupení Radomíra Válka. Podotkl, že by si naše nemocná a morálně zdevastovaná společnost v lecčems měla vzít příklad i recept od opavských pacientů, toužících se uzdravit s pomocí krásy uměleckého slova. Janouch pak citoval jednu z básní soutěžící pacientky a prohlásil ji za absolutně nejlepší příspěvek, který kdy četl coby porotce osmi ročníků soutěže, a zároveň jakožto otec sedmiměsíčního chlapečka. Báseň nese název Dítě je naděje a autorka mimo jiné píše: » Dítě je nejsilnější a největší druh energie. Symbol čistoty a nevinnosti. Nového začátku v životě pro vznik dobra na světě… A když vidím její studánkově čisté upřímné oči, často se ptám sama sebe, co z tebe jednou vyroste, kdo a co tě zformuje a jaký budeš jednou člověk, jaká bude tvá budoucnost pro tebe a pro ostatní? Dítě je květina, jež rozkvétá, přináší radost všedních dnů. Dítě je budoucnost světa. «

Humor: rybičkou v akváriu

Odjížděli jsme z Opavy s dobrými pocity. Oblaženi hezkým přátelským přijetím a také rozveseleni na dalekou cestu domů do Prahy anekdotou z dílny doktora Taraby, publikovanou v místním občasníku Posel. Vtip dosvědčuje, že humor je léčebně vlastní, což samozřejmě přispívá k účinkům terapie: »Povídá paní psychiatrovi: Představte si, že můj manžel je po vašem léčení jako rybička.« »To jsem rád, že je v pořádku!,« odvětí lékař. »No, jak se to vezme. Přestal mluvit a spát chodí do akvária,« povzdychne si manželka.


Kouzelný klíč – príležitosť pre tvorivých

Zuzana Šípošová PNPP, Pezinok

Napriek tomu, že som sa zúčastnila len troch slávností Kouzelného klíče, k srdcu mi už stihla prirásť ich nádherná, z roka na rok rodinnejšia atmosféra, výborne dochutená osobitosťou každého dejiska, milými stretnutiami, očakávaním súťažiacich, originálnym sprievodným programom a entuziazmom organizátorov. ĎAKUJEM za zážitok z kategórie povzbudivých a inšpiratívnych, dovidenia o rok :)

Psychiatrická liečebňa Praha – Bohnice vyhlásila už 9. ročník zaujímavej česko-slovenskej literárnej súťaže, ktorá dáva priestor tvorivo sa prejaviť súčasným i bývalým pacientom a tiež zamestnancom psychiatrických zariadení. Súťaží sa v dvoch kategóriach (pacienti/zamestnanci), téma je ľubovoľná, obmedzený je len rozsah prác (poézia – max. 5 básní, próza – max. 3 listy formátu A4, t.j. 120 riadkov alebo 7200 znakov vrátane medzier). Príspevky a súhlas so zaradením do súťaže vo forme textového súboru je potrebné zaslať elektronicky na dagmar.zaludova@plbohnice.cz do 20. decembra 2013. Súťažné práce hodnotí česko-slovenská odborná porota, výsledky sú prezentované na čarovnej slávnosti s neopakovateľnou atmosférou, ktorá sa koná koncom marca vždy v inom psychiatrickom zariadení. Vďaka podpore hlavného partnera Kouzelného klíče spoločnosti Vipharm každoročne vzniká a putuje k všetkým zapojeným zborník súťažných prác z predošlého ročníka.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok sa zapojila už po štvrtýkrát, v roku 2012 sa ako prvá na Slovensku stala hostiteľom slávnosti, v roku 2013 v Opave zaznamenala dosiaľ najlepšie umiestnenie - 3. a 4. miesto v kategórií Pacienti zo silnej konkurencie takmer 110 účastníkov. Ocenenie odbornou porotou určite poteší, ale hlavným zmyslom je tvorivé prekonanie samého seba odhalením vlastného prežívania sveta, čo z Kouzelného klíče robí neštandardnú súťaž – bez porazených.