VPOIS (Veřejně přístupná odborná informační služba)

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti (VPOIS), která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti Vipharm Slovakia s.r.o., organizační složka CZ, registrovaných v České republice.

Povinnost držitele rozhodnutí o registraci zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu o léčivých přípravcích je dána § 33 odst. 3 písm. g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Kontakt
tel.: +420 227 230 030
e-mail: vipharm@vipharm.cz